.

من اگر نظر حرامست ، بسی گناه دارم

چه کنم نمی توانم که نظر نگاه دارم

شرافت این آیه ها را چشمهای تو تضمین می کنند مهتاب ! این آیه ها که نشان پیامبری من اند . روح یک معجزه هیچوقت در کالبد یک عادت نمی گنجد اعجاز هیچگاه ملاقات کننده روزمره آداب و رسوم نبوده است . من کلیم چشمهای تو شده بودم مهتاب آن شب که داغی همه غزل ها در درخت نگاههای تو شراره می کشید و تازه می فهمم پا در چه « واد المقدس» ی گذاشته بودم؛ برهنه .

آنگاه که موسی آتشی مشاهده کرد با اهل بیت  خود گفت : اندکی مکث کنید که از دور آتشی به چشم دیده باشم یا پاره ای از آن آتش بر شما بیاورم یا از آن به جایی راه یابم و هدایت شوم ( طه – 10 )

باید یادش باشد که گفت : هر کاری آداب و رسومی دارد و شما اینها را رعایت نکردید .

..

سخنی که نیست طاقت که زخویشتن بپوشم

به کدام دوست گویم که محل راز باشد

 و  کاش می دانستی که این بیت چطور می تواند تمام زندگی کسی را فر ا بگیرد.... مهتاب !

 

...

راستی ! و من چقدر همه چيزهای خوب را دوست دارم

  ... همه چيز های خوب ...

پیام‌های دیگران ()

| ایمان | ساعت ٧:٤٦ ‎ب.ظ | روز ۱۳۸۳/۱/۳۱ |
 
 

 
 

 

| RSS 2.0| | Email |

© Powered by Persianblog