و ناگهان صدايم کرد
و من عروس خوشه های اقاقی شدم ...

پیام‌های دیگران ()

| ایمان | ساعت ٩:٥۸ ‎ق.ظ | روز ۱۳۸۱/٦/۸ |
 
 

 
 

 

| RSS 2.0| | Email |

© Powered by Persianblog