شب فراق که داند که تا سحر چند است

درخت آتش که بگيرد ضجه نمی زند نمی دود فرياد نمی کشد گر می گيرد و زبانه می کشد ، همين ...

فالمقسمات امرا ...

پیام‌های دیگران ()

| ایمان | ساعت ٧:۳۳ ‎ب.ظ | روز ۱۳۸٢/٩/٧ |
 
 

 
 

 

| RSS 2.0| | Email |

© Powered by Persianblog