شمع....

من ممكن است نتوانم اين تاريكي را از بين ببرم ولي با همين روشنايي كوچك فرق ظلمت و نور و حق و باطل را نشان ميدهمو كسي كه به دنبال نور است اين نور هر چقدر كوچك باشد در قلب او بزرگ خواهد بود

مي خواهم غاده به من فكر كند مثل يك شمع مسكين و كوچك كه سوخت در تاريكي تا مرد و او از نورش بهره برد براي مدتي بس كوتاه .مي خواهم او به من فكر كند مثل يك نسيم كه از آسمان روح آمد و در گوشش كلمه عشق گفت و رفت
به سوي کلمه بي نهايت...

شهید چمران ،از خاطرات همسر ش(غاده)پیام‌های دیگران ()

| ایمان | ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ | روز ۱۳۸۱/٦/۱٠ |
 
 

 
 

 

| RSS 2.0| | Email |

© Powered by Persianblog