و اُملی لَهُم انَّ کَیدی مَتین

مردک نشسته هی سوال می کند از من.... بنیامین لوزه هایش از بس چرک کرده بود خر خر می کرد... من آمار می دهم او تیک می زند... زینب متولد 1364 شوهر کرده به پیرمردی متولد 1313 :

صحرا بودم پی گوسفند آمدند گفتند دارند شوهرت می دهند تا آمدم ببینمش رفته بود. فردا صبح آقام گفت : نمی خواد امروز بری پی گوسفند. آمد دویست هزار تومان آورده بود .عقد کردیم . آمدیم

مردک نشسته مرا سوال پیچ می کند .. من مات لول می خورم  لابلای شاخص مراجعه کودکان زیر شش سال... آن روز مدرسه که از لثه های بچه خون می آمد از فرط سوء تغذیه .... من آمار می دهم.. نه.. ساکت نگاه می کنم او تهدید می کند که نمره نمی آورم خاک بر سر این همه نمره .هی چرتکه بیاندازیم شاخص خانواده های تحت پوشش جلوگیری را . من عق می زنم دفتر مراقبت بارداری را. مردک سوال پیچ می کندم : منفی .. انگشت های من هی گواتر لمس می کند در گردنِ بچه های مدرسه شریعتی من گزارش می دهم او تیک می زند.. بنیامین هنوز راه نفسش تنگ است. سیزده نفر گواتر دارند بیست نفر کم خونی.. نمره می دهد یا چه .. حجت زن گرفته در سن شست سالگی او بد گمان است و گاو و زنش را حبس کرده حالا دو سال است توی خانه . از ترس نا محرم . من خط می کشم در دفتر مراقبت اطفال زیر صدک سوم.

-   بار چندم است وزن نمی گیرد؟

 او خیره میشود. افغانی است اینجا حتی شناسنامه ندارد یک کارت فقط برای تردد هر شش ماه... قرص می خوری یا .. ؟ یک بسته می دهمش می نویسم توی دفترچه تنظیم خانواده ...اینجا همه چیز دقیق است .

از : دانشجوی پزشکی ایمان ادیبی

 به :نماینده  روستای دینان  در شورای شهرستان درچه

احتراما نظر به این همه بدبختی .. درز سقف آسیاب روستا باید ....هی مهر می کنیم نامه ها را و می گذارمشان توی گزارش طرح ..من تیک می خورم از درصد استفاده از وسایل جلوگیری . سجاد با آن گونه های تالاسمی که حد اکثر تا 18 سالگی زنده است ریشخند می زند به : تمام نمره های این بیست و چند سال. من غرق می شوم در کثافت حرفهای قشنگ : هی بانو .. آقا .. تیک می زند برای من :80 درصد بچه ها وزن نگرفته اند این ماه .. آفرین گزارش خوبی است .. من بیست .. بنیامین زینب حجت تمام بچه های گواتری و آن که سوء تغذیه از چشمهای بی رمقش زده بیرون آنجاست تا هزار سال هی بیایند گزارش .. تیک... نمره..

 ایمان ادیبی 771111603

گزارش کار آموزی

 روستای دینان از توابع خمینی شهر .

و به آنان مهلت بده که همانا ترفند من استوار و سخت است ... قلم -  45

 

پیام‌های دیگران ()

| ایمان | ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ | روز ۱۳۸٢/٩/٢۳ |
 
 

 
 

 

| RSS 2.0| | Email |

© Powered by Persianblog