من بنده آن دمم که ساقی گويد

يک جام دگر بگير و من نتوانم

تشنگی امان خيلی ها را بريده این روزها ... علمدار  کدام خيمه به آب خواهد زد . .. عطش باده دارد دیوانه ام می کند مهتاب هرچند هیچ این روزها فریاد نمی کنم از خماری .... دلم اینجا نیست .. تعبیر چشمهای تو چیست ؟...

آب....

آب...

پیام‌های دیگران ()

| ایمان | ساعت ٧:۱۳ ‎ق.ظ | روز ۱۳۸٢/۱٢/٩ |
 
 

 
 

 

| RSS 2.0| | Email |

© Powered by Persianblog