نگفتمت

نگفتم ت

مرو آن جا

مرو آن جا، که آشنات منم

که آشنات منم

آشنات منم

/ 9 نظر / 52 بازدید
بی رنگ

نگفتمت که بدان سوی دام در دامست

فلک آواره به هر سو کندم.

...دان که راه خانه كجاست

زهرا

اهل نظر معامله با آشنا کنند...

سایه

افسوس که بر گنج شما ، پرده شمائید...

علی شیروی

...

زهرا

کاش می نوشتین

سایه

بهار آمد و باز هم ننوشتید....

shodai

الان تمام شد خواند این وبلاگ شش سال پیش نوشته و عجیب آشنا بود برایم....و عجیب بوی آشنا می داد این کلمات