دلم گرفته است ..

به نام مهربان

اللهم اکشف هذه الغمة عن هذه الامة بحضورهدلم گرفته است
دلم گرفته است
به ايوان ميروم و انگشتهايم را
بر پوست کشيده شب می کشم .....

روزهایی هست که اصالت آن از رنگ شبنم عقربه هایش پیداست و یک آدم دیوانه می خواهد یک مست که از تنگاتنگ بغض هر لحظه اش شعر بیافریند ...زندگی ...
کم اورده ام ..اندازه یک عمر ...اندازه یک زندگی ...اندازه یک شعر
گفتی غزل بگو چه بگویم مجال کو
شیرین من برای غزل شور و حال کو
شیرین من برای غزل شور و حال کو
شیرین من برای غزل شور و حال کو
شیرین من برای غزل شور و حال کو
شیرین من برای غزل شور و حال کو

به اميد ديدار...

/ 0 نظر / 7 بازدید