از تفاسیر برأی ۱

هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا (احزاب ۱۱)

هنا نزدیک است همین حوالی اعم از زمان یا مکان و هنالک دورتر، چونانکه ذا و ذالک، 

و زلزال اضطراب بزرگ است و لرزیدنی سخت، آنگونه که زلزله لرزیدن زمین است بسختی، محنتی که ویران می کند و می سوزاند.

شدید مشبهه باید باشد از ریشه شدت ، آنچه به جان و پوست درک می شود نه قوت که قدرتی است خارج از حس که درک نمی شود، تنها به دلیل و فلسغه ادراک ( یا فهم) می شود. آنگونه که خدای تعالی موصوف است به قوت و به شدت وصف نمی شود.

منبع را نمی دانم حال آنکه در آن دست هم برده ام و برداشتی شدید شخصی است. 

می ماند ابتلا که هیچ مفسری به یقین و درستی از آن ننوشته است آنگونه که ظلمی به واژه ( مرکب از واچ و واچکیه که به عربی شرح و بیان باشد، از ریشه ٔ اوستائی وچ  برای گفتن) و آنکه درآن گرفتار است نرفته باشد. شاید گرفتاری است یا گرفتگی.

حالا حکایت ماست....

/ 7 نظر / 58 بازدید
سوسن جعفری

مطمئنم مهلتی نبوده که به روز کرده باشید و من کامنتی ننوشته باشمع پس یا شما کم لطفی می‌کنید یا پرشین بلاگ لجاجت.

سایه

ای کسانی که ایمان آورده اید از نعمتی که خدا به شما داده است یاد کنید. بدان هنگام که لشگرها بر سر شما تاخت آوردند و ما باد را و لشگرهایی را که نمی دیدید بر سرشان فرستادیم و خدا بدانچه می کردید بینا بود. آنگاه که از سمت بالا و از سمت پائین بر شما تاختند. چشمها خیره شد و دلها به گلوگاه رسیده بود و به خدا گمانهای گوناگون می بردید. در آنجا مومنان در معرض امتحان درآمدند و سخت متزلزل شدند. بالا و ابتدای حکایت را هم نوشتم تا بگویم : چقدر واژه هست در همین سه آیه که باید معنا شود و تفسیر: لشگرهایی که بر ما تاختند...لشگرهایی که بر ما فرستاده شدند...باد که به کمک آمد...سمت بالای ما... سمت پائین ما... چشمهایی که خیره می ماند... دلی که به گلوگاه میرسد... گمانه ها... و بعد همان ابتلا... همان که سخت ترین است... یعنی حکایت تان کدام است؟! یعنی حکایت همه ی ما کدام است؟! ابتلا... و مهم همین است که یادمان باشد در میدان زندگی در محاصره ی این همه ازمونیم و اصلا زندگی یعنی آزمون... که ابتدای آیه خطابش با مومنان است و یعنی که ابتلای شما بیشتر... که کاش زلزال گریبانگیرمان نشود و اگر شد جان سالم بدر بریم از زیر آوار ویرانگار ایمانمان

سایه

موسیقی وبلاگ شما قابل شنیدن نیست یا من نمیتوانم بشنوم؟!!... باز نمیشود برنامه اش ... یعنی همان "پلی" نمیشود ...

سامان حالت از خودت بهم نميخوره خيلي اعتماد به نفس داري يك آدم ترسو وبدون اعتماد به نفس

دكتر خيلي بزدلي وبلاگ ننويسي بهتره

غصه نخور. غصه نخور :(