همين

يا حی
گشته ام در جهان و آخر کار
دلبری برگزيده ام که مپرس

به اميد ديدار
التماس دعا

/ 3 نظر / 2 بازدید
عرفان

مبارک است انشاءالله. هرچند " بایار شکر لب گل اندام .. بی بوس و کنار خوش نباشد" . بیا پیش ما ..

الهه ناز

دارم از زلف سياهش گله چندان كه نپرس كه چنان زو شده ام بي سر و سامان كه مپرس كس به اميد وفا ترك دل و دين نكناد كه چنانم من از اين كرده پشيمان كه مپرس.. يه سر به وبلاگ من ميزني؟ خوشحال ميشم...

الهه ناز

قدمي به بزم ما نه كه صفا دهد سرا را....