نام

به نام خدای مهربان

نام تو چيست....
لبخند کودکی است که با حالتی نجيب ....لب باز می کند که بگويد:

سيب


دل آدم ميشه بگيره مثل هر پنجره ديگه ....گرفتگی اونم ربطی به هيچی نداره به ماه ربط داره و اينکه مهتاب تو را ياد کسی بندازه خوب همه اونايی که دلشون يه جايی درست و حسابی گيره (زانکه ديوانه همان به که بود اندر بند ) الان برن ماه را ببينن ..اونم يه جورايی ديوونه است مثل زمين ...مث من
زمين که عاشق نور ست خوب می داند چرا به دور تو می گردم ..اين شبا مطمئنم تو آسمون يه خبرائيه ...وقتی اينجا چشمای يه ديوونه خيس ميشه يقين می کنم بالای سرم يکی داره نگا ميکنه ....
اونايی که می بينين : التماس دعا

/ 1 نظر / 2 بازدید
الهه ناز

به قول سهراب: تو اگر در تپش باغ خدا را ديدي... همتي كن و بگو ماهيها ... حوضشان بي آب است...