بسم الله الرحمن الرحيم

آقای دکتر

شهرمون حالش بده
به دادش برس

(يک پرچم انداخته بودند روی قبر چمران که پيشانی ات را می شد بگذاری و های های سکوت کنی ...اين را کسی گوشه پرچم نوشته بود با اسمی ناخوانا ....)

/ 24 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
fredem22

خداوند دوستاش رو خيلی زود ميبره پيش خودش . خيلی زود . اونوقت بقیه میمونن با یه بغل بی کسی .

مخمور

گداخت جان كه شود كار دل تمام ....... وَ نشد.

مخمور

اين برای شعر آخر بود ديده که نميشه يا من نميخوام که ببينم ؟

مخمور

فی بعدها عذاب، فی قربها...

شادي

ترجعونها ان كنتم صادقين .

fredem22

سلام . خيلی ميام اينجا و خیلی لذت می برم . موفق باشين .

شادي

چو منصور از مراد آنان که بر دارند بردارند..

رندپارسا

مينويسم حالمان خوب است، اما تو باور مکن... حق يارت!

رندپارسا

با اجازه لينک ميدهم به اين هذيانهای عميق...

شادي

.... دست شما درد نکنه . خوشحالم کردين ايمان آقا . بسيار .