موضوع: ــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيماستخاره كردم : سوره ابراهيم آمد :

سوره ابراهيم :رسولان گفتند كه ما مانند شما بشري بيش نيستيم اما خدا بر هر كس از بندگانش بخواهد منت مي گذارد و ما را نرسد كه معجزه اي بياوريم مگر به دستور خدا و مو منان بايد به خدا توكل كنند /
و ما لـَنا ألّا نَتـَوَکـّلَ عَلي اللهِ و قد هَدانا سُبُلنا و لـَنَصبـِرَنَّ علي ما ءاذَيتـُمونا و علي اللهِ فـَليَتـَوَکـَّلِِ المُتـِوَکلون
و چرا ما بر خدا توكل نكنيم كه خدا ما را به راهمان راهنمايي كرده و بايد صبر بورزيم بر آزار شما و توكل كنندگان بايد يه خدا توكل كنند .

و امشب باز قرآن باز كردم : و جواب قوم ابراهيم چيزي نبود جز اينكه او را بكشيد يا بسوزانيد پس خدا او را از آتش نجات داد همانا در آن براي مردم مومن نشانه هايي است .

چه بگويم كه همين ديروز باز رسيده بودم به آيه تو « م ».... : بيضاء لذه للشاربين چيزي كه اول بار براي تو گفت به من و همه اينها مرا به كاري مي خواند كه برايم بزرگ است و تو نيز و حافظ هم :

صوفي سر خوش از اين دست كه كج كرد كلاه

به دو جام دگر آشفته شود دستارش

و شاهدش اينكه :

شراب تلخ مي خواهم كه مرد افكن بود زورش

كه تا يك دم بياسايم ز دنيا و شر و شورش

خوب مي دانم دوسال يعني چه و كاش مي دانستي .........vahy.jpg

/ 1 نظر / 4 بازدید
...

مصلوب ِ بی‌سبب . ها .... چه آبی از ما رفت که رفت