آخر قصه


به نام مهربان عزيز

بسيار شدم عاشق و ديوانه از اين پيش

آن صبر که هربار بد اين بار ندارم

سلام....

/ 1 نظر / 2 بازدید
حسام الدین

سلام...(: این هم رمزی و حدیثی برای شما = مرد را دردی اگر باشد خوش است درد بی دردی علاجش آتش اسـت یاحق/...