.

من اگر نظر حرامست ، بسی گناه دارم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

چه کنم نمی توانم که نظر نگاه دارم

شرافت این آیه ها را چشمهای تو تضمین می کنند مهتاب ! این آیه ها که نشان پیامبری من اند . روح یک معجزه هیچوقت در کالبد یک عادت نمی گنجد اعجاز هیچگاه ملاقات کننده روزمره آداب و رسوم نبوده است . من کلیم چشمهای تو شده بودم مهتاب آن شب که داغی همه غزل ها در درخت نگاههای تو شراره می کشید و تازه می فهمم پا در چه « واد المقدس» ی گذاشته بودم؛ برهنه .

آنگاه که موسی آتشی مشاهده کرد با اهل بیت  خود گفت : اندکی مکث کنید که از دور آتشی به چشم دیده باشم یا پاره ای از آن آتش بر شما بیاورم یا از آن به جایی راه یابم و هدایت شوم ( طه – 10 )

باید یادش باشد که گفت : هر کاری آداب و رسومی دارد و شما اینها را رعایت نکردید .

..

سخنی که نیست طاقت که زخویشتن بپوشم

به کدام دوست گویم که محل راز باشد

 

و  کاش می دانستی که این بیت چطور می تواند تمام زندگی کسی را فر ا بگیرد.... مهتاب !

 

...

راستی ! و من چقدر همه چيزهای خوب را دوست دارم

  ... همه چيز های خوب ...

/ 12 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حميد

سخنی که با تو دارم ، به نسيم صبح گفتم ... / ... دگری نمی شناسم، تو ببر که آشنايی // سلام!

.....

....به از اين دار نگاهش که مرا می داری....

ترانه مجهول !!

.. و ماندن و ماندن و ماندن و نگاه داشتن و نگفتن .. تا آنهنگام که بيايد .. مهتابی بود حتما .. مهتابی بايد باشد که برای نبودش اشک بريزيم برای نبودش صدبار بودنمان را فدايش کنيم .. اما گاهی که مهتاب را اشتباه ميگيری .. آخ از درون شکستن چيز خوبی نيست .. نيست .. مثل اين چيزهای خوب نيست .. سخت است می تواند فرونشاندت و بعد بلند شدنت را چه می دانم .. اينبار شد که بلند شوم ..اما بار بعدی اگر باشد .. چه کنيم با اين شبه مهتابهای قلابی .. (!) هدا...

حميد

... يحبهم و يحبونه...

محکوم!

مهتاب! آه! می دانی؟ نديده ام ولی ... آه! ... يا علی مددی!

میلاد

و اين است کلمه آغاز و پايان {خدا} همانطور که نه تنها موسی بلکه همه ی ۱۲۴ هزار فرستاده چيزی جز او نگفتند!!!

سید مجید

زيبا بود اين نگاه و اين مهتاب...زيبا بود اين قلم...در پناه حق

ShR

تمام صحبت مهتاب در شب تيره شکايتيست که از تيرگی شب دارد وگرنه صبحدم که شد جهان پر نور زنور کم سخن او چه کس طلب دارد. یا علی