زندگی سخت

و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا (طه- ١٢۴)

و هرکس از یاد من رویگردان شود پس همانا زندگی سختی خواهد داشت.

 

زندگی سخت، زندگی سخت . . .

/ 8 نظر / 18 بازدید
مهتاب ترین

و در دنیای دیگر به صورت نا بینا بر خواهد خواست...

دریاترین

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يُكَفِّرُهَا ابْتَلَاهُ بِالْحُزْنِ لِيُكَفِّرَهَا.

سوسن جعفری

ایمان .. این شب ... این ماه و این مهتاب ...

...

فاصبر لحکم ربک و لا تکن کصاحب الحئت اذ نادی و هو مکظوم. قلم- 48

...

الحئت= الحوت

...

فان مع العسر یسری. ان مع العسر یسری. فاذا فرغت فانصب. و الی ربک فارغب. آیا سینه ات را برایت نگشودیم؟