عرفان

به نام خوب مهربان

گفته بودم كه چه راز هايي توي گريه هست و اينكه اگه يه روز گريه مون نگيره و از اين حرفا ...
يه حرف توپ (!) توي وبلاگ عرفان پيدا كردم :

بي دريغ باش و درنگ
آنگاه که مردمان چشمانت آبستن نور و بارانند

عجب مست.....
به اميد ديدار

/ 1 نظر / 3 بازدید
الهه ناز

... كاش نامه را به خط گريه مي نوشتم ري‌را...(سيد علي صالح) گاهي حرفهاي ناگفتني هست كه فقط با واژه هاي زلال اشك مي توان گفت... و نه شايد نمي توان گفت فقط ميتوان فهميد...االبته گر بتواني ببيني و بشنوي فرياد سكوت يك دل باراني را...