مپندارید که نیکو کار ، فرزانه یا حتی با فراستم . فقط به آنچه دیده ام اعتماد کنید چون آنرا به راستی دیده ام . ( زندگی از نو - کریستین بوبن  )<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

من این را که هستم انتخاب کرده ام مهتاب! همانطور که آنها آن دیگری را . خوب میدانم  آرامش زندگی دنیا در گرو یقین ما به آنچه انتخاب کرده ایم است و آرامش حیات ابدی ما بسته به  درستی انتخابی است که به آن موقن بوده ایم .

/ 7 نظر / 7 بازدید
شرم نگاه

ميگويند وقتي تن فرتوت شود جان روشنايي ميگيرد .............سلام

من

چرا آرامش ؟

حميد

... خيال کيست يا رب شمع نيرنگ ِشبستانم | هجوم حيرتی دارم که مهتاب‌ست پنداری ....

الهام

آرامش درگرو يقين است اما يقين به چه ؟ اگر يقين نباشد چه کنيم ؟ ها ؟

شادی

..

Toranj

آرامش زندگی و آراکش حیات ابدی در تست که اعتماد به انتخاب و انتخاب درست را یافته ای در خویشتن