بهار

خوشبخت

چون گرده ی گلی 

که سرنوشت غریبش را 

به سرکشی باد می سپارد آرام 

که سرنوشت غریبش را 

چون گرده ی گلی 

خوشبخت

/ 6 نظر / 47 بازدید
یکی

[لبخند]

سایه

بهارت مبارک... سال نو ات و عیدت مبارک.... همیشه بهاری باشی و سبز و این صفحه نیز چون بهار تند به تند نو شود و به روز...

سرگشته

علیکم انفسکم!

نفس بابا

چه خوشبخت ! لول

طه

تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند عرصه ی شطرنج رندان را مجال شاه نیست

حورا

بیراهه رفته بودم آن شب دستم را گرفته بود و می کشید زین بعد همه عمرم را بیراهه خواهم رفت … (حسین پناهی)