رستخیز

هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز ...

باید خدایی دیگر بیافرینم

و زاده شوم از نو در جهانی که برایم خلق می کند

باید به خدای دیگری معتقد شوم . . .

 

/ 6 نظر / 19 بازدید
ش.شریعتی

سلام اینجا عجیب خلوته ولی من لذت بردم از سادگی و صفای این فضا شادمان باشید

شوخ خولیو دو لامارکی

"می گويم به خدا می سپارمتان..خدای شما و نه خدای من که خدای من مدتی پيش کليه و کبد و قلبش را بخشيدند....."

مصطفا

سلام! پست آخر ما را بخوانید. لطفا خداحافظی

*

باید خودی دیگر بیافرینی و زاده شوی از نو در جهانی که برای خود خلق می کنی باید به خودی دیگر معتقد شوی ..... ?O.K ;)

نسرین

من هم به خدایی تازه آفریده محتاجم قادر متعالی برای ایمان آوردن به او

ساناز

خدای من جبرکار و خوف انگیز نیست