خاطره

به نام خدايی که می بخشد

صبح بود همين جا نشسته بودم
يه آقای پير با يکی از اين دوچرخه های زمان گراهام بل (!!!!!) توی کوچه داد ميزد : گلييييه...گل محبوب شبه گللللللللللل.....
از اون موقع تا حالا به قول قرتيا تو کف صدای اونم ....يه جورايی که الا ن خيلی دلم ميخواد دوباره صداشا بشنوم ....
فکرشو بکنين يه پيرمرد با يه دوچرخه که پشت ترکش گلدونای گل شاخه هاشونا دادن دست باد..
گلييييه گل
گل محبوب شبه گل .....
التماس دعا

/ 1 نظر / 2 بازدید
Toranj

اين عاشق رو منم ديدم ، يادم باشه عکسش رو واست بفرستم