ايوب

« اَنّی مَسّنی الضُّر و اَنت اَرحم الرَّاحمين »

( انبيا ۸۰ )

/ 7 نظر / 2 بازدید
مانا

چقدر ايمان..... چه فرقی می کند به کدام مسلک؟ نه

sani

«رب انی لما انزلت الی من خير فقير »

gholi

اين آيه که نه بافته است و نه اثری از تشويش دارد

حميد

« اَنّی مَسّنی الضُّر و اَنت اَرحم الرَّاحمين » ( انبيا ۸۳ ) // فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر و ءاتينه اهله و مثلهم معهم رحمه من عندنا و ذکری للعابدين ..... // سلام!