سلام

....
سلام اولين شرابی است که خدا در جامهای بما صبرتم ميريزد ....

/ 1 نظر / 3 بازدید
ر ا ی ع ت ب

روزگاری, در جایی, در زمانی مرور خواهیم شد و هرگز نخواهیم دانست که آنچه بر ما گذشته و زندگانی نامیدیمش, چیزی جز خوابی و چشم بر هم زدنی نبوده الا اضغاص و احلام و آنچه پیش روست, ماییم و تنهایی و خدا ... خدا ... خدا ... یارب قو علی خدمتک جوارحی./