فلسفه

لبم را می گزم، طعم لبان تو را می دهد مهتاب 

آدم به فلسفه محتاج است زندگی قل می زند از پیامدهای به هم پیوسته نامربوط، اگر چیزی چیزی را توجیه نکند آدم در گزاره های ناگزیر و ناممکن هلاک می شود

آدم به فلسفه محتاج است

/ 3 نظر / 19 بازدید
مینا

گزاره های ناممکن برای اینکه توجیه شوند , همیشه به فلسفه احتیاج ندارند.موفق باشید.

بهار نارنج

آدم خودٍ فلسفه است طعم لبانت تصادفی نیست ...