نيمی ز جام زهر خوردی فسانه شدی
من سر دوان ز پی آن نيم ديگريم

emam1.jpg

شب را شکست .....
اما خود منتظر طلوع نماند ....

/ 4 نظر / 2 بازدید
نسيم

در ساغر تو چيست که با جرعه ی نخست/هوشيار و مست را همه مدهوش می کنی

مخمور

من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم ~ چشم بيمار تو را ديدم و بيمار شدم ..... چهارده سال پيش اين شعر رو حفظ بودم و حالا فقط همين بيت يادم مونده. و چه چيزهاي ديگه‌اي كه از ياد بردم.