ماه

به نام خدای مهربان

ماه بالای سر آبادی است
اهل آبادی در خواب ....

/ 1 نظر / 2 بازدید
حاج حسين

مردم خواب باشن بهتره چون نمي يان بيرون بي ناموسي کنن تا من مجبور شم با موتور هزارم برم روشون!! تازه شب سياه ما هم که ريش داريم ديده نميشيم!!