ميم

قل الله ثم ذرهم

عشق ناموس خداست مهتاب و ببين چطور يك عمر است داريم  ناموس خدا را بي حرمت مي كنيم .. شبان گله هاي اين همه معني همنشين درختهاي آتش گرفته است  نه اينكه تن است يا اينكه من .. اين بايد باز به دنيا بيايد ، ديگري ..براي اين فرياد ها حلقوم هاي دريده لازم است نه حنجره هاي  متروك اين همه مردم .... بس است خفته كز اين لافها كلافه شديم .... شبها كه مي نشينم و مي نويسم ميم ميم ميم قلم بغضش ترك مي خورد و از آن ميان هي شعر مي ريزد روي دفترم مهتاب كه سرك بكشيد شما و رد پاي چشمهاي پسركي را در لابلاي اين سياهي ها  ببينيد روي زمين .... اتاق پر است از نستعليق ها ، سياه مشق و اين چشمها !... اينها كه اگر گاه گاه روي صداي ناله قلم در اثناي ميم ( بهانه است ) خيس و قرمز نشود ...  كه ديگر هيچ  .... تدبير اين كه تمام زاويه هاي بودنش را يكي يكي دارد از دست ميدهد شراب نيست مهتاب ... خسته كه شد بايد بخوابد خواب برادر مرگ است و چه افيوني بهتر از مرگ براي من كه استنشاق ذرات زندگي ، اينطور ، مشمئزم مي كند  فرسوده شده ام در اين خيالواره .... كدام زندگي مهتاب ؟‌! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

-         به قول خودتون مگه آدم چقدر عمر مي كنه ؟

مگر آدم عمر مي كند ؟ م! بايد خوابيد ...« و پشت حوصله نورها دراز كشيد » ...ماهي تو آب مي گرده و ستاره دستچين مي كنه ... اونوقت به خواب هركي رفت ...خوابشو از ستاره سنگين مي كنه ....

لا يمسه الا المطهرون ....

 

/ 5 نظر / 2 بازدید
نيروانا

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نيفزود....

حميد

استاد می گفت : « بی وضو دست به قلم نبر . کلمه ها حرمت دارند . نوشتن آداب دارد ... » امشب خواندن اين نوشته زير نور مهتابی که اتاق را پوشانده ، مرا به ياد استاد انداخت . استاد و کلاسی که پر بود « از نستعليق ها ، سياه مشق و اين چشمها !... » اين چشمهای هميشه مرطوب ... روحش شاد که روحم برايش پرپر می زند ...

najmeh

و عشق صدای فاصله هاست........... به من سر بزن ی ادم تنها و خسته از تنگنای اين قفس اهنين منتظر ی دست تا برای ياری کردن دراز بشه......... منتظرت هستم..........

...صفحه ای از یک دفتر...

( تمامی آن روز ها که زوایای تند حضوری می خواست تا حواشی مرده من را بدرد به هوای نفس...نفسهای تازه ...کجا بودی؟...کجا بودی در توهم چشمهای من به هذیان تکان پرده از آمدنت...که توهم های هر روزه آخر مرا هم به بیماری کشاند ...به بیماری بی یقینی...به تقدس ترک خورده آبروی چیزی...چیزی...که هنوز از این فرسوده تکیده ... آمدن چشم داری ...کجا بودی آن پیاده قدمهای روزها و ساعتها را....کل شیء هالک الا وجهه...که اگر تو امروز چشم بسته ای بر آن همه طهارت مرطوب از وضوهای مکرر بگذار... زاویه های تند بودنشان را برایت بتراشند...بتراشند...بگذرند...که فاصفح الصفح الجمیل..به اشتباه افتاده ای ...وای ...که تو هم حتی به اشتباه افتاده ای ...باز هم روزه سکوت امروز به تلخی تیره قلمت افطار شد...والذین امنوا و لم یلبسوا ایمانهم به ظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون....)