بسم الله الرحمن الرحيم

و لَقد اوحَينا اِلي موسي اَن اسر ِ بعبادي فاضرب لَهم طَريقا في البَحر يَبسا لا تَخاف دَرَََكا و لا تَخشي

و به موسي وحي كرديم كه بندگان مرا شبانه از شهر مصر بيرون بر و راهي خشك از ميان دريا بر آنها پديد آور و نه از تعقيب بترس و و نه( از غرق شدن ) انديشه دار.

حرير ِ خيالهای ِخيس ِتو را که می گذارند ، فرشته ها ، روی پيشانی خوابهای ملتهبم ، تو را که تب می کنم مهتاب! ...آتشْ مرا هوايی ميکند باز ...ميگويی ديوانه شده ام ؟؟؟....ابراهيم اگر ميان آتش نرود چه كند ..نه اينكه بگويم ابراهيم شده ام زبانم لال ..نه ..اما حسرت سوختن خاكسترم كرده اين روزها مهتاب...! هي بخند. ......راستي نگاه كن چند تا از موهايم سفيد شده..اينجا ها ..ببين مهتاب !

« راستي خبرت بدهم

خواب ديده ام خانه اي خريده ام

بي پرده ، بي پنجره ، بي در ، بي ديوار ….هي بخند !

بي پرده بگويمت

چيزي نمانده است من چهل ساله خواهم شد ..»

آنوقت مي نشينم و در شبهاي چهل سالگي همينطور برايت گريه مي كنم مثل يك جوانك بيست ساله كه ديوانه وار دل بسته( و وَهبْنا لداود سليمان نعمَ العبد انٌه اوٌاب ) ...اينطور ابروهايت را نكش بالا كه يعني تعجب مي كني... خوب مي دانم مي خواهي چشمهايت را بهتر ببينم ...من همانطور نيم بازْ ديوانه چشمهايت شدم مهتاب! خوب يادت هست و حالا باز كني يا ببندي چه فرق مي كند براي پسركي كه حنجره اش سوخت ...بيچاره ی دچار تو را چاره جز تو چيست ؟ ..... راستي نگاه كن چند تا از موهايم سفيد شده..اينجا ها ..ببين مهتاب !..نكند خواب بوده ام دست كرده اي لاي موهايم ..كسي چه مي فهمد فكر مي كنند دارم پير مي شوم ..خوب ميدانم چشمهايي كه زل زده اند به تو هيچ چهل ساله نخواهند شد ..... نعم العبد انه اواب.... نعم العبد انه اواب....

/ 16 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
داوود مرادی

تمام خاطره ها را شبانه بوسیدم میان لحظه ای از قرن خاک پوسیدم غبار پشت سرم بودی و نم کاسه تو رفتی و من بیچاره خواب می دیدم به لاابالی چشمت قسم که صدها بار به دور آتش پیمانه تو رقصیدم یکی دو جرعه نمانده،بیا تمامش کن تو سیب کال گناهی که با لبم چیدم منی که لب پر عشق تو بوده ام عمری به وصله های دروغ زمانه خندیدم هزار مرتبه از نو حماسه می سازد عشاء چشم تو و لحظه های تردیدم بزن،خراب کن،ای روح لااابالی من دگر در آخر خطم،چه جای تهدیدم رسیده ام به خط اول همان شعری که بار آخری انگار از تو پرسیدم «تمام خاطره ها را شبانه بوسیدم میان لحظه ای از قرن خاک پوسیدم»

پرهام

سلام...«آنكه آتشي بر دل ندارد كجا مي تواند بال در آتش بگشايد». چقدر از اين جمله خوشم مي ياد. شايد چون از پروانه خوشم مي ياد و از شمع و عشقبازي پروانه. برام دعا كنيد. موفق باشيد.

یاس

هميشه.. اين مهتاب تو مرا مياندازد به ياد .........

sani

چه ماه بود! چه مهتاب! جلسه شعر : يکشنبه ساعت ۶ . کتابخانه ی مرکزی شهرداری : در وازه دولت . تشريف بيارين

مکاشفه

امروز اين بهترين چيزی بودم خوندم..

...

اين روزها مدام به چهل سالگی می انديشيدم...عجيبند باده هايمان...عجيبند...(احقاف ۱۵)

نيما امين

دوست عزيز ، صبر زيباترين واژه ی زندگی است .

کیمیا

خيلی زيبا بود...استفاده کرديم :)

مخمور

سايه ايمان خليلی نيست اندر دام کفر .. ورنه آتش را همان شوق گلستان گشتن است .

Toranj

تو با کدامين بانو سخن داری با کدامين مهتاب ! مولا! که وقتی حرف ميزنی تمام هستی ام ميلرزد تمام هستي ام! کلامی نگو وقتی به من نکاه ميکنی که ان سکوت خود سخن ها دارد با من و برای ویرانی تمام ان هستی مرا بس. با من بیا مولا ! بیا به اغوش پر طراوت اب، به گرمای پر لطافت نور تا بلندای پر سخاوت اسمان. با من بیا مولا! بیا تا اوج با عظمت کوه تا نسیم در بر گیردمان تنگ تنگ وببرد تا دامان پر مهر خدا، ارام بیاساییم انجا که بانو باشد و مولا! و مولا باشد و بانو ! صدایم کن ارام ارام تا بگریم فریاد وار تا ایمان بیاورم به هستی ام، بیا مولا! هم قدم شویم صدای پای باران را که می بارد بر صورتهای تفتيدمان، که لبريز است از باران پيشين وقتی دست بر گونه ام داشتی و خيره در چشمانم بيا که جلوه خدا در توست٬فاذا سويته و نفخت فيه من روحی فقعو اله ساجدين٬ بيا که به سجده بشينيم تو را