کسی حرفهايمان را نميفهمد همين خوبست نيمه شب من هستم چشمهای تو و آن حقيقت مقدسی که مرا به نگاههای تو مومن ميکند ...
چشمان بتم که مست می شد ...

/ 0 نظر / 3 بازدید